Cambrian Archaeological Association logo
Cymdeithas Hynafiaethau Cymru - Cambrian Archaeological Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymuno


Mae’r prisiau tanysgrifio cyfredol fel a ganlyn:

Aelodau Unigol : £15

Aelodaeth ar y Cyd (dau aelod o’r un cartref) : £20

Aelodaeth Sefydliadol : £25 + p&p a bydd yn nweid o flwyddyn i flwyddyn - cysylltiwch a'r Ysgrifennyddes Aelodaeth os gwelwch yn dda - f.m.lynch@axis-connect.com

Mae tâl tanysgrifio yn ddyledus ar y 1 Ionawr. Rhaid i aelodau sy’n dymuno tynnu yn ôl o fod yn aelod o’r Gymdeithas rhoi chwe mis o rybudd gan dalu unrhyw dâl sy’n ddyledus. Mae aelodau sydd heb dalu tâl tanysgrifio ers dwy flynedd yn colli aelodaeth yn awtomatig.

Cliciwch yma er mwyn dadlwytho ffurflen gais