CAIS AM AELODAETH

Teitl:

 

Enw:

 

Cyfeiriad:

 

 

 

Côd Post:

 

Ffôn / Ffacs:

E-bost:

 

Amgaeaf siec ar gyfer . . . . . . . . . . . yn enw Cymdeithas Hynafiaethau Cymru.

Dyddiad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Neu danfonwch trosglwyddiad banc i:

Nat West Bank, Aberhonddu

Cod Didoli 51-81-27

Rhif Cyfrif 07917651
(Cyfrif Tanysgrifiad Cymdeithas Hynafiaethau Cymru)

Dychwelwch y ffurflen hon at yr Ysgrifennydd Aelodaeth, gan nodi'r dyddiad y gwnaethoch y trosglwyddiad a sut y caiff ei nodi.

 

Cyfraddau Tanysgrifio :

Unigolyn. . . . . . . . . . . . . .£15.00 yn fl.
Ar y cyd . . . . . . . . . . . . . £20.00 yn fl.
Cydymaith (myfyriwr) . . . £ 5.00 yn fl.
Sefydliad . . . . . . . . . . . . .£25.00 yn fl.

Tanysgrifiadau yn ddyledus ar 1 Ionawr bob blwyddyn

Dychwelwch y ffurflen hon, os gwelwch yn dda, at:

Ysgrifennydd Aelodaeth CHC
Halfway House, Pont y Pandy, Bangor, Gwynedd, LL57 3DG. UK


Ar ôl i ni dderbyn eich cais, fe dderbyniwch gopi o'r Cylchlythyr diweddaraf i'ch hysbysu o'n gweithgareddau a chyfarfodydd cyfredol, ynghyd â rhestr o’r aelodau. Mae gan aelodau hawl i brynu ôl-rifynnau o’r cylchgrawn am bris manteisiol.