Cambrian Archaeological Association logo
Cymdeithas Hynafiaethau Cymru - Cambrian Archaeological Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Y mae Cyfarfodydd Haf y Gymdeithas yn enwog am y modd y maent yn cyfuno miniogrwydd meddwl a hwyl, a buont hyd yn oed yn destun cyfrol o atgofion 'Out with the Cambrians!' Bellach, yn ogystal â chyfarfod am wythnos yn yr haf, ceir cyfarfod penwythnos a, bob yn ail flwyddyn. gynhadledd y Pasg. Yr amcan yw sicrhau man cyfarfod cysurus i ymweld â safleoedd hanesyddol lleol o bob cyfnod o dan arweiniad arbenigwyr. Ymwelir â phob rhan o Gymru yn eu tro gan fentro bob hyn a hyn i Loegr, Iwerddon ac Ewrop. Tuedd y penwythnosau yw bod yn fwy cyfyng eu maes, gan ganolbwyntio ar un pwnc fel arfer, tra bod y Cynadleddau'n cynnig cyfle i drafod pynciau academaidd y dydd.

‘Out with the Cambrians’ – ymweliad ag Ystrad Fflur yn 1847

Ymweliad gan Cambrian i Rouen yng Ngogledd Frainc

 

 

Am rhagor o fanylion (yn Saesneg), cliciwch yma.


Adroddiadau o Gyfarfodydd Gynt

Adroddiad ar y 155ed Gyfarfod Haf Flynyddol yn Nyffryn Conwy
(mewn ffurf Adobe Acrobat - yn agor mewn ffenestr newydd, saesneg yn unig)

Adroddiad ar Gyfarfod Pasg 2008 a gynhelwyd yn Llety Parc yn Aberystwyth ar Fawrth 28 -30fed
(mewn ffurf Adobe Acrobat - yn agor mewn ffenestr newydd, saesneg yn unig)

Adroddiad ar Gyfarfod Pasg Ebrill 8-9fed 2006
(mewn ffurf Adobe Acrobat - yn agor mewn ffenestr newydd)

Nodiadau am statws Cymdeithasau Hanesyddol Lleol yng Ngogledd Sir Trefaldwyn
(mewn ffurf Adobe Acrobat - yn agor mewn ffenestr newydd)