Cambrian Archaeological Association logo
Cymdeithas Hynafiaethau Cymru - Cambrian Archaeological Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newyddion

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU – MALDWYN A'R GORORAU 1-8 AWST 2015

GALW'R HOLL EISTEDDFODWYR!

Mae'r Gymdeithas yn parhau â'i thraddodiad hir o noddi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Eleni bydd y Parch Clive Hughes (a anerchodd ein Cyfarfod Hydref yn 2014) yn siarad ar y pwnc “Byddino Cymru-Recriwtio gwirfoddol yn 1914 – 1916”.

Fel arfer, bydd y ddarlith ar y dydd Mercher, a'r dyddiad fydd y 5 o Awst, a hynny ym Mhabell y Cymdeithasau rhwng 3 a 4 y prynhawn. Ein cadeirydd fydd yr Athro Prys Morgan. Mae'r pwnc yn amserol, a gobeithio y cawn y math e gefnogaeth frwdfrydig gan ein haelodau sy'n mynychu'r Eisteddfod.

 

Rydym yn flin nad oes gennym dudalen newyddion yng Ngymraeg eto.

Gellir gweld y newyddion yn Saesneg drwy glicio yma.