Cambrian Archaeological Association logo
Cymdeithas Hynafiaethau Cymru - Cambrian Archaeological Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefniadaeth a Chysylltiadau

Mae gweithgareddau’r gymdeithas yn cael eu rheoli gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr sy’n ffurfio’r Pwyllgor Gweithredol. Mae yna is-bwyllgorau gydag aelodau nad ydynt yn ymddiriedolwyr sy’n ymdrin â Chyfarfodydd, Cyhoeddiadau, Materion yn Ymwneud â’r Cyhoedd a Chyhoeddusrwydd. Mae’r Ymddiriedolwyr yn atebol i’r aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir yn ystod y Cyfarfod Haf bob blwyddyn. Gellir gweld Cyfansoddiad y Gymdeithas yng nghefn cyfrol 151 o Archaeologia Cambrensis. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at yr Ysgrifennydd Cyffredinol (gwelir y cyfeiriad isod).

Noddwr: Ei Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru

Llywydd: Dr Sian Rees

Cadeirydd y Pwyllgor: Yr Athro Muriel E. Chamberlain

Ysgrifennydd Cyffredinol: Mrs Heather James, Braemar, Llangunnor Road, Carmarthen SA31 2PB. email: h.james443@gmail.com

Ysgrifennydd Aelodaeth: Mrs Frances Lynch Llewellyn, Halfway House, Halfway Bridge, Bangor, Gwynedd, LL57 3DG. Ffôn 01248 364865, ebost f.m.lynch@btopenworld.com

Golygydd Archaeologia Cambrensis: Mr W. J. Britnell, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys, 7a Stryd yr Eglwys, Y Trallwng, Powys, SY21 7DL. Ffôn 01938 553670, ebost billbritnell@cpat.org.uk

Golygydd Adolygiadau Archaeologia Cambrensis: Dr R. J. Silvester, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys, 20 Stryd Fawr, Y Trallwng, Powys, SY21 7JP. Ffôn 01938 552035, e bost bobsilvester@cpatfield.demon.co.uk

Llenyddiaeth Gyfnodol am Gymru: Mrs J. E. Britnell, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys, 7a Stryd yr Eglwys, Y Trallwng, Powys, SY21 7DL. Ffôn. 01938 553670, ebost post.britnells@gmail.com

Trysorydd: Mrs J. E. Britnell, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys, 7a Stryd yr Eglwys, Y Trallwng, Powys, SY21 7DL. Ffôn. 01938 553670, ebost post.britnells@gmail.com