Cambrian Archaeological Association logo
Cymdeithas Hynafiaethau Cymru - Cambrian Archaeological Association

 

 

Cymdeithas Hynafiaethau Cymru

Cambrian Archaeological Association

 

Mae Cymdeithas Hynafiaethau Cymru yn un o'r cymdeithasau hynaf yng Nghymru sydd wedi ymgysegru i astudio hanes ac archeoleg y Dywysogaeth.

MAE AELODAETH YN AGORED I BAWB SYDD Â DIDDORDEB YNG NGORFFENNOL CYMRU A’R GORORAU – AC YN NYFODOL Y GORFFENNOL HWNNW.

The Cambrian Archaeological Association is one of the oldest societies in Wales and the Marches devoted to the study of the history and archaeology of the Principality.

MEMBERSHIP IS OPEN TO ALL WHO HAVE AN INTEREST IN THE PAST OF WALES AND THE MARCHES – AND IN THE FUTURE OF THAT PAST.


I Mewn

Enter site

 

 

 

Hoffai’r Gymdeithas ddiolch i Mr Lawrence Banks sydd wedi cyflwyno rhodd hael o £500 sydd wedi’i defnyddio i dalu tuag at gostau sefydlu’r wefan hon.

The Association would like to express their gratitude to Mr Laurence Banks who made a generous gift of £500 which has been used towards the establishment of this website.

Llywyddiad y wefan wedi ei noddi gan Orchardweb
Website hosting donated by Orchardweb

Registered Charity No. 216249