Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023 – 12fed Hydref am 7.30 yh (trwy Zoom)

Cynhelir 170fed Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Hynafiaethau Cymru drwy Zoom am 7.30 nos Iau 12 Hydref 2023. Bydd aelodau yn derbyn y manylion ymuno drwy ebost yn nes at yr adeg.

Mae Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2022, yr agenda am 2023 ac Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a’r Cyfrifon Blynyddol ar gael isod (yn Saesneg yn unig) a hefyd, os gofynnir, drwy’r post neu ebost.

Agenda CCB  2023

Cofnodion CCB 2022

Adroddiad a Chyfrifon 2022