Darlith Eisteddfod Blynyddol CHC, 9 Awst 2023

Nid ni yw’r unig rai sy’n edrych yn ôl a dyheu am amser gwell…Cofiwch alw heibio i Babell y Cymdeithasau 2 ar y Maes am 4.30 bnawn Mercher 9 Awst i wrando ar Yr Athro Huw Pryce yn traddodi darlith flynyddol Cymdeithas Hynafiaethau Cymru ar y testun ‘Grym y Gorffennol yng Nghymru’r Oesoedd Canol’.