Darlith CHC Eisteddfod Genedlaethol

Eisteddfodwyr! A fydd Andrew Green yn medru ymdawelu o’i ddolur ar ôl traddodi ei ddarlith ‘Ystrad Fflur: sut mae cyflwyno safle hanesyddol i ymwelwyr?’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni? Dewch i wrando ar y cyn-Lyfrgellydd Cenedlaethol ac awdur Cymru Mewn 100 Gwrthrych yn myfyrio dros ei brofiadau a’i ddyheadau fel Cadeirydd Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur wrth iddo Read more about Darlith CHC Eisteddfod Genedlaethol[…]