Mawrth 23, 2018

Ymunwch â Ni

 

Mae’r prisiau tanysgrifio blynyddol (2022) cyfredol fel a ganlyn:

Aelodau Unigol : £25

Aelodaeth ar y Cyd (dau aelod o’r un cartref) : £30

Aelodaeth Sefydliadol : £35 + p&p a bydd yn nweid o flwyddyn i flwyddyn – cysylltiwch a’r Ysgrifennyddes Aelodaeth os gwelwch yn dda –

Mae tâl tanysgrifio yn ddyledus ar y 1 Ionawr. Rhaid i aelodau sy’n dymuno tynnu yn ôl o fod yn aelod o’r Gymdeithas rhoi chwe mis o rybudd gan dalu unrhyw dâl sy’n ddyledus. Mae aelodau sydd heb dalu tâl tanysgrifio ers dwy flynedd yn colli aelodaeth yn awtomatig.

Os yw’n well gennych ddanfon y ffurflen drwy’r post, gallwch lawrlwytho ffurflen gais argraffadwy yma.