Eisteddfod Genedlaethol – Llanrwst, Conwy 2019

GALW HOLL EISTEDDFODWYR!

LLanrwst, Conwy   2019

Traddodir darlith flynyddol CYMDEITHAS HYNAFIAETHAU CYMRU gan

RHYS MWYN  ar y teitl “DARGANFOD HEN DAI CYMREIG”

Bu yn gweithio yn agos gyda Grŵp Dyddio Hen Dai Cymreig a dderbyniodd sawl rhodd ariannol gan y Gymdeithas.

Cadeirydd: Yr Athro Prys Morgan

Lle: Pabell y Cymdeithasau Rhif Un

Pryd: pnawn Mercher y 7fed o Awst.

Amser:   3 o’r gloch.