Medi 13, 2020

Archaeologia Cambrensis Cyfrolau o 1980 hyd 1999

 

Nid oes gan y Gymdeithas lawer o gyfrolau ar werth o cyn 1960, ond mae copiau o Archaeologia Cambrensis rhwng 1960 a’r presennol ar werth am bris cyfredol o £10 yr un + postio. Anfonwch e-bost ataf – flynchllewellyn@gmail.com os ydych chi am brynu, neu holi am gyfrolau cynharach a allai fod ar gael o bosibl. Er hwylustod, gellir gweld Rhestrau Cynnwys y cyfrolau hyn yma a dangosir Cynnwys yr holl gyfrolau o 2000 ymlaen ar dudalennau Archaeologia Cambrensis. Mae rhestrau 1960-1999 yn Xeroxes bras a wnaed at fy nefnydd fy hun, felly anaml y mae’r rhestrau o adolygiadau’n gyflawn pe byddent yn mynd dros y dudalen.

Archaeologia Cambrensis Cyfrolau o 1960 hyd 1979

Frances Llewellyn