Ebrill 4, 2018

Cyhoeddiadau ar Werth

Ceir rhestr isod o’r cyhoeddiadau sydd ar gael gan y Gymdeithas ar hyn o bryd, ag eithrio “Cambrian Archaeological Monographs” sydd bellach ar gael o’r cyfeiriad a roddir isod. Gellir cael rhagor o fanylion ynglyn â’r hyn sydd ar gael a chostau, gan gynnwys postio a phecynnu oddiwrth Frances Llewellyn – flynchllewellyn@gmail.com .  Ar ddechrau pob blwyddyn mae’r Gymdeithas yn cyhoeddi Cylchlythyr sy’n cael ei ddosbarthu i bob aelod. Gellir cael rhagor o gopïau gan yr Ysgrifennydd Aelodaeth. Gwahoddir aelodau sydd â chopïau o gyhoeddiadau’r Gymdeithas sydd mewn cyflwr da nad oes eu hangen mwyach eu rhoi i’r stoc lyfrau, ac i’w cynnwys fel eitemau fydd yn cael eu gwerthu. Felly bydd cyfrolau sydd allan o brint ar gael i eraill sydd eisiau eu prynu.

Archaeologia Cambrensis ISSN 0306-6924

Nid oes gan y Gymdeithas lawer o gyfrolau ar werth o cyn 1960, ond mae copiau o Archaeologia Cambrensis rhwng 1960 a’r presennol ar werth am bris cyfredol o £10 yr un + postio. Anfonwch e-bost ataf – flynchllewellyn@gmail.com os ydych chi am brynu, neu holi am gyfrolau cynharach a allai fod ar gael o bosibl. Er hwylustod, gellir gweld Rhestrau Cynnwys y cyfrolau hyn yma a dangosir Cynnwys yr holl gyfrolau o 2000 ymlaen ar dudalennau Archaeologia Cambrensis. Mae rhestrau 1960-1999 yn Xeroxes bras a wnaed at fy nefnydd fy hun, felly anaml y mae’r rhestrau o adolygiadau’n gyflawn pe byddent yn mynd dros y dudalen.

Archaeologia Cambrensis Cyfrolau o 1960 hyd 1979

Archaeologia Cambrensis Cyfrolau o 1980 hyd 1999

Frances Llewellyn

 

 

Mynegai

Mynegai i Archaeologia Cambrensis 1901–1960, lluniwyd gan T. Rowland Powel, gyda rhestrau a nodiadau gan Donald Moore, 1976. Pp. xxi + 313. Clawr meddal £6, wedi’i rwymo mewn deunydd glas £9.

Mynegai i Archaeologia Cambrensis 1961-1980, lluniwyd gan Helen Emanuel Davies a golygwyd gan Donald Moore, 2004. Clawr meddal £15 (nid yw’n cynnwys postio).

Ffurflen prynu Mynegai i Archaeologia Cambrensis 1981-2000 mewn ffurf Adobe Acrobat

Rhaglenni Cyfarfodydd Haf Blynyddol

Glasgow (1968); Vale of Usk (1970); South Brecknock (1974); Winchester (1975); South Pembrokeshire (1976); Aberystwyth, South Montgomeryshire and North Radnorshire (1977); Gwent and the Forest of Dean (1978); Lleyn and Snowdonia (1979); Swansea, Gower and West Glamorgan (1980); Chester (1981); Cumbria and the Lake District (1982); Vale of Glamorgan (1983); Anglesey (1984); Old Carmarthenshire (1985); Avon (1986); Hereford (1987); Llandudno: The Cantref of Rhos (1989); North and West Brecknock (1990); Dolgellau (1991); Gwent (1994); North-West Brittany (1996); Jersey (1997); Aberystwyth (1997); York (1998); Galway (1999); Swansea (2000); Isle of Man (2000); Forest of Dean (2001); Caernarfon and Lleyn (2002); Milton Keynes (2003); Rouen (2004); Bala (2005).

‘Cambrian Archaeological Monographs’ ISSN 0266-593X

Mae’r rhain nawr ar gael o “Castle Bookshop”, Yr Hen Rheithordy, Llandysul, Powys, SY15 6LQ. Ffôn 01686 668484 (www.archaeologybooks.co.uk). Prisau ar gais.

1 Monographs and Collections 1, Roman Sites, edited by G. Boon, 1978. Pp. ix + 129, 64 figs, 12 pls. ISBN 0 947846 22 0. £10 (excl. postage).

2 Gwernvale and Penywyrlod: Two Neolithic Long Cairns in the Black Mountains of Brecknock, by W. J. Britnell and H. N. Savory. Pp. viii + 167, 67 figs, 26 pls. ISBN 0 947846 00 X. £30 (excl. postage).

3 Trefignath and Din Dryfol: The Excavation of Two Megalithic Tombs in Anglesey, by C.A. Smith and F.M. Lynch, 1987. Pp. xvi + 135, 53 figs, 38 pls. ISBN 0 947846 01 8. £35 (excl. postage).

4 Excavations at Chepstow, 1973–1974, by R. Shoesmith, 1991. Pp. ix + 174, 81 figs, 15 pls. ISBN 0 947846 02 6. £34 (excl. postage).

5 Excavations in the Brenig Valley: A Mesolithic and Bronze Age Landscape in North Wales, by Frances Lynch, 1993. Pp. xii + 234, 98 figs, 14 pls, one film fiche. ISBN 0 947846 04 2. £35 (excl. postage).

6 The Graeanog Ridge: The Evolution of a Farming Landscape and its Settlements in North-West Wales, by P. J. Fasham, R. S. Kelly, M.A. Mason and R. B. White, 1998. Pp. xx + 180, 55 figs, 23 pls. ISBN 0 947846 05 0. £21 (excl. postage).