Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023 – 12fed Hydref am 7.30 yh (trwy Zoom)

Cynhelir 170fed Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Hynafiaethau Cymru drwy Zoom am 7.30 nos Iau 12 Hydref 2023. Bydd aelodau yn derbyn y manylion ymuno drwy ebost yn nes at yr adeg. Mae Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2022, yr agenda am 2023 ac Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a’r Cyfrifon Blynyddol ar gael isod (yn Saesneg yn unig) a hefyd, Read more about Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023 – 12fed Hydref am 7.30 yh (trwy Zoom)[…]

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 13 Hydref, 2022

  Cynhelir 169fed Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Hynafieithau Cymru drwy Zoom am 7.30 nos Iau 13 Hydref 2022. Bydd manylion ymuno yn cael eu gyrru allan yn ddiweddarach i aelodau. Gellir gweld Cofnodion Cyfarfod 2021, yr Agenda am 2022 ac Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr a’r Cyfrifon isod. Yn dilyn y cyfarfod bydd cyfle i wylio ar Read more about Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 13 Hydref, 2022[…]