Darlith yr Eisteddfod Bae Caerdydd 2018

Bydd yr Eisteddfod mis Awst ym Mae Caerdydd a bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal yn yr adeiladau presennol, felly nid ydym eto’n siŵr lle cynhelir ein darlith ar brynhawn Dydd Mercher 8fed Awst. Cyn gynted ag y gwyddom, fe’i gyhoeddir yma.

Y darlithydd fydd Dr Eurwyn Wiliam, y Curadur gynt yn Sain Ffagan ac ar hyn o bryd yn Gadeirydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.