ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYFRIFON YR YMDDIRIEDOLWYR 2017

Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y Commodore Hotel yn Llandrindod ar Ddydd Iau 5 Gorffennaf am 8 pm.

Cliciwch yma i lawrlwytho Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yr Ymddiriedolwyr ar gyfer 2017.

Dylai unrhyw aelod sydd eisiau cael copi caled o’r cyfrifon hyn cyn y cyfarfod ofyn amdanynt wrth yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Mrs Heather James, Braemar, Ffordd Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PB – h.james443@gmail.com