DALIWCH SYLW, EISTEDDFODWYR!

Yn anffodus, oherwydd afiechyd, ni fydd Dr Eurwyn Wiliam yn gallu rhoi’r ddarlith a hyssbyswyd
yng Nghaerdydd. Felly, nodwch y NEWID yn nhestun ac amseriad y ddarlith.

NAWR am 5.30 yr hwyr, dydd Mercher 8 Awst.
LLEOLIAD Cymdeithasau 1.
TEITL Y DDARLITH: ‘Morgan Watkin (1878-1970); Lenin a Lloyd-George’.

Bydd Prys Morgan a Nia Watkin Powell yn cydgyflywno hanes cyfrinchacol eu henewyrth Morgan Watkin, Athro Ffrangeg yn y Brifysgol yng Nghaerdydd a Chofiadur yr Orsedd, a’i yrfa fel ysbiwr a dolen-gyswllt rhwng Lloyd-George a Lenin.